Ergonomisk   gitarrteknik   är   den   första   boken   i   Sverige   med   fokus   ergonomi   för   klassiska   gitarrister.   Den   riktar   sig   till   den   som   vill förbättra   sin   gitarrteknik   och   samtidigt   förebygga   spelskador.   Boken omfattar   tretton   kapitel   uppdelade   i   tre   huvuddelar;   psykologi,   ergonomi   och teknik   och   täcker   in   de   flesta   aspekter   som   kan   ha   kopplingar   till   en   försämrad musiker-ergonomi. Boken   finns   också   i   en   reviderad   och   kraftigt   utökad   upplaga   på   engelska, “Ergonomic    guitar    technique,    Second    edition”,    och    kan    köpas    på    samma bokhandlar som har den svenska versionen.  ”Ergonomisk   gitarrteknik   innebär   att   man   har   människan   som   utgångspunkt   i spelet,   och   att   man   genom   att   utnyttja   förutsättningarna   på   bästa   tänkbara sätt   skapar   en   teknik   som   är   mer   ”kroppsriktig”.   Denna   teknik   ser   inte   bara   till det   rent   gitarrtekniska,   utan   behandlar   också   spelproblematik   utifrån   fysiska och   psykiska   aspekter,   då   dessa   har   minst   lika   stor   betydelse   för   spelet   som den rent motoriska tekniken i sig. Skador   och   spänningar   kan   vara   ett   allvarligt   hinder   för   utvecklingen   och   kan   i vissa   fall   helt   förstöra   glädjen   att   musicera.   Dessa   skador   är   effekter   av   det sätt   varpå   vi   använder   vår   kropp   i   gitarrspelet   och   kan   undvikas   genom   en breddad    förståelse    och    kunskap    om    spelets    påverkan    på    kroppen.    Också psykologiska   faktorer   kan   inverka   menligt   både   på   förmågan   att   lära   in   och relationen    till    den    egna    utvecklingen    som    gitarrist.    I    den    ergonomiska gitarrtekniken   ingår   därför   att   öka   förståelsen   för   vårt   tänkande   och   hur   vi   ett bra sätt kan anpassa vårt spel, kropp och psyke till varandra.”
The   method   Ergonomic   guitar   technique   takes   the   individual   behind the   instrument   as   its   starting   point,   thus   creating   a   technique   that makes   the   best   use   of   the   human   resources.   The   method   deals   not only   with   the   guitar   technique,   but   also   discusses   the   playing   in   relation   to physical   and   psychological   well-being.   Injuries   and   tensions   can   often   be   a serious   impediment   to   a   guitar   players   development   and   progress,   and   may   in some   cases   totally   ruin   the   joy   of   playing.   These   injuries   are   the   effects   of   the way   in   which   we   use   our   body   and   mind   during   playing,   but   can   be   avoided through   a   greater   understanding   and   knowledge   of   the   physical   effects   of guitar playing. Psychological    factors,    such    as    stress    and    heavy    demands,    may    have    a negative   influence   on   both   learning   ability   and   the   way   in   which   the   player relates   to   his   or   her   progress   as   a   musician.   The   Ergonomic   guitar   technique therefore   aims   to   gain   an   understanding   of   our   way   of   thinking   and   how   we can adapt our playing, body and mind to one another in a positive way. This   is   a   translated   and   revised   edition   that,   among   other   supplements   such as   the   right   and   left   hand   exercises   by   Mauro   Giuliani,   also   features   the collection of caprices Capricci Dinamarca op 7. Mårten Falk, Guitar & Lute Magazine, 2006: " Ill   go   straight   to   the   point:   this   book   [the   first   edition,   in   Swedish]   is   a   must for   all   guitarists.   No   guitar   teacher   who   is   serious   about   his   or   her   teaching can   do   without   this   book.   It   should   immediately   be   introduced   as   mandatory study   literature   for   guitar   students   studying   at   music   colleges,   folk   high- schools,   and   upper   secondary   schools.   Its   definitely   the   most   important   book about   guitar   technique   in   Swedish,   and   internationally   I   cannot   think   of   many books   that   are   as   larded   with   knowledge   and   insightful   insights   regarding   the three main areas covered in this book. " Neil Smith, Classical Guitar Magazine, August 2009: " An   exhaustive   look   at   guitar   playing,   not   for   anyone   wanting   short-cuts   or   a casual   ride   up   Olympus.   When   one   sees   the   guitar   laid   out   in   a   volume   such as   this,   one   is   made   aware   of   just   why   it   is   rated   as   the   hardest   instrument   of all   in   so   many   lands.   And   there   is   another   side   of   this.   To   remedy   faults   in your   playing   or   at   least   make   a   start   on   investigating   what   may   be   wrong   then a book like this, without a tutor, is invaluable. Recommended. "
The   book   Ergonomic   guitar   technique   is   dealing   with   ergonomics   for   classical   guitarists   and   is   intended   for   guitarists   wanting   to   improve   their   technique   and   at   the   same   time prevent   injuries.   This   book   comprises   fifteen   chapters   divided   into   three   main   parts;   psychology,   ergonomics   and   technique,   covering   most   aspects   related   to   ergonomic problems during playing. Both books are available in Sweden, Canada, China, France, Germany, Italy, Japan, Spain and the United States.
Några läsares kommentarer genom åren:
Köp den hos:
Klicka för innehållsförteckning! Click for table of contents!
Classical guitar magazine August, 2009:
“This is Classical guitar” website, September 29, 2013: |LINK|
Recension i “Gitarr & Luta” Nr.2, 2006:
Reviews:
Ergonomic guitar technique/Ergonomisk gitarrteknik
Baksidestexten på bokens omslag:
Snippets from reviews of this book:
Ergonomisk   gitarrteknik   är   den   första   boken   i   Sverige   ergonomi   för   klassiska   gitarrister.   Den   riktar   sig   till   förbättra   sin   gitarrteknik   och   samtidigt   förebygga   spelskador.   omfattar   tretton   kapitel   uppdelade   i   tre   huvuddelar;   psykologi,   teknik   och   täcker   in   de   flesta   aspekter   som   kan   ha   kopplingar   till   musiker-ergonomi. Boken   finns   också   i   en   reviderad   och   kraftigt   utökad   upplaga   “Ergonomic    guitar    technique,    Second    edition”,    och    kan    köpas    bokhandlar som har den svenska versionen.  ”Ergonomisk   gitarrteknik   innebär   att   man   har   människan   som   spelet,   och   att   man   genom   att   utnyttja   förutsättningarna   på   bästa   sätt   skapar   en   teknik   som   är   mer   ”kroppsriktig”.   Denna   teknik   ser   det   rent   gitarrtekniska,   utan   behandlar   också   spelproblematik   och   psykiska   aspekter,   då   dessa   har   minst   lika   stor   betydelse   den rent motoriska tekniken i sig. Skador   och   spänningar   kan   vara   ett   allvarligt   hinder   för   utvecklingen   vissa   fall   helt   förstöra   glädjen   att   musicera.   Dessa   skador   är   effekter   sätt   varpå   vi   använder   vår   kropp   i   gitarrspelet   och   kan   undvikas   breddad    förståelse    och    kunskap    om    spelets    påverkan    på    kroppen.    psykologiska   faktorer   kan   inverka   menligt   både   på   förmågan   relationen    till    den    egna    utvecklingen    som    gitarrist.    I    den    gitarrtekniken   ingår   därför   att   öka   förståelsen   för   vårt   tänkande   ett bra sätt kan anpassa vårt spel, kropp och psyke till varandra.”
The   book   Ergonomic   guitar   technique   is   dealing   with   ergonomics   prevent   injuries.   This   book   comprises   fifteen   chapters   divided   problems during playing. Both books are available in Sweden, Canada, China, France, Germany, Italy, Japan, Spain and the United States.
Rikard3 Jag har boken och den hjälpte mej att förbättra mitt spelande på en gång eftersom jag visste vad som var fel men inte hur jag skulle åtgärda det hela.”
Några läsares kommentarer genom åren:
Köp den hos:
Klicka för innehållsförteckning!
Recension i “Gitarr & Luta” Nr.2, 2006:
Ergonomic guitar technique/Ergonomisk gitarrteknik
Baksidestexten på bokens omslag:
Joakim Zelmerlööw Musician, composer
Joakim Zelmerlööw Musician, composer